Hela Harjurinteen koulu och Loviisan lukio till baracker

Alla elever, studerande och personalen vid Harjurinteen lukio och Loviisan lukio flyttar till tillfälliga lokaler så fort som möjligt. Stadsstyrelsen i Lovisa fattade beslutet den 21.5.2018. Skolan lider av problem med inneluften.

Styrelsen beslöt i början av maj att flytta verksamheten i den nyare delen av skolans verksamhet till baracker som placeras på skolgården. Resultaten från undersökningar av den äldre delen av skolan visar dock att verksamheten även i den gamla delen bör flyttas till ersättande lokaler.

Eftersom skolgården inte rymmer tillräckligt många baracker för hela skolan beslöt styrelsen att de placeras på Gamla Strandens område i närheten av de baracker där Lovisanejdens högstadium fungerar för tillfället. Konkurrensutsättningen för tilläggsbarackerna inleds omedelbart.

Stadsstyrelsen samlas till ett extraordinärt möte den 28.5.2018 klockan 17. På mötet bereds övriga frågor kring de tillfälliga lokalerna innan stadsstyrelsen fattar beslut om dem.