Herrgårdsliv genom seklerna i Östnyland – fotoutställning på huvudbiblioteket

Östnyland har exceptionellt många herrgårdar med betydelsefull historia. På orten har under tidigare århundraden verkat många stora herrgårdar och vid sidan av dem flera mindre herrgårdar, ägda av lantadeln.

Herrgårdarna är helhetskonstverk som består av arkitekturen och trädgårdsmiljön samt interiören med alla konstsamlingarna.

På utställningen i Lovisa stadsbibliotek visas bilder från några av traktens herrgårdar:  Malmgård, Tjusterby, Tervik, Stor-Sarvlaks, Kulla gård och Segersby.

Kulla gård uppmärksammas stort i Kommendatshuset, Lovisa stads museum med utställningen Kulla gård – två kvinnors verk. Där kan man bekanta sig med gården genom dess 600 år ända till den 29 september 2019.

Utställningen är möjlig tack vare ett utmärkt samarbete med represanter för gårdarna och ekonomiskt stöd av SILMU rf, Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Borgå, Konstsamfundet, Niilo Helanderin säätiö, Suomen kulttuurirahasto, Willian Thurings stiftelse, Svenska folkskolans vänner och Lovisa stad. Materialet har producerats inom Herrgårdsprojektet av Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum rf under perioden  2013 – 2018. Projektet övergick år 2019 till Kungsvägen rf.

En betydande del av fotografierna kommer från herrgårdarnas egna arkiv och är tagna av privatpersoner, dessutom av Signe Brander i början av 1900-talet. De nyare färgbilderna är tagna av Erja Lempinen och Johannes Nystén.