Hushållsvattnet vid Gamla stranden uppfyller kraven

Undersökningarna av hushållsvattnet i den svenskspråkiga högstadieskolan har slutförts.

Vattnet uppfyller för de undersökta ämnenas del de kvalitetskrav som ställs på hushållsvatten. Det här meddelar Kymen Ympäristölaboratorio Oy, som har analyserat vattenproverna.

Rapporterna i PDF-format (på finska):

Vattenprover från Gamla stranden 1

Vattenprover från Gamla stranden 2