Information till arbetsgivarna gällande kortvarig sjukfrånvaro från och med 12.3.2020

koronavirus coronavirus

Under pågående världsomfattande epidemi (pandemi, WHO 11.3.2020) rekommenderas att man kommer direkt överens med arbetsgivaren gällande kort frånvaro från jobbet på grund av okomplicerad luftvägsinfektion utan intyg uppgjort av hälsovårdspersonal. Samma gäller vård av sjukt barn hemma på grund av luftvägsinfektion.

Läkares eller vårdares undersökning utförs enbart på de patienter som på medicinska grunder anses behöva en dylik undersökning. De som inte utgående från gjord bedömning behöver medicinsk undersökning eller vård, utan enbart ett intyg över kortvarig sjukledighet till arbetstagaren, betjänas under pandemin huvudsakligen enbart per telefon.

På detta sätt undviker vi onödiga besök på hälsovårdens verksamhetspunkter och förhindrar smittospridning till personalen och övriga patienter.

Jaana Iivionen, tf grundtrygghetsdirektör, Lovisa stad
Tero Taipale, tf ledande läkare, Lovisa stad