Justeringarna av ventilationen i Harjurinteen koulu klara

Harjurinteen koulu talvella Harjurinne skolan på vintern

De justeringar och reparationer i ventilationen som har gjorts i finska Harjurinteen koulu i Lovisa centrum blev färdiga på måndag kväll den 29.1.

Nu är ventilationen i den nyare delen av skolan balanserad så väl som det går utan kanalförändringar. Ventilationen justerades fredagen den 26.1 och söndagen den 28.1. På måndagen den 29.1 justerades ventilationen i musikklassen.

Enligt avdelningschef Jussi Karhu från Sitowise, som övervakar arbetet, lägger man sannolikt till en justeringsplåt i kanalsystemet under sportlovet i medlet av februari. Plåten ska förbättra möjligheterna att styra ventilationen ytterligare.

Ventilationen i den nya delen av Harjurinteen koulu har reparerats på grund av problem med skolans inneluft. Med hjälp av reparationerna ska inneluften förbättras så mycket att de elever och medlemmar i personalen som lider av problemen ska kunna återvända till den nyare delen av skolan måndagen den 5.2. Specialarrangemangen fortsätter vid behov.

Utredningarna om de övriga orsakerna till den dåliga inneluften i skolan fortsätter.