Kai Nieminen på huvudbiblioteket 10.2 kl. 17.00: Gamla bekanta Japan

Kai Nieminen föreläser om japanska litteratur (på finska)

Japan och Finland upprättade diplomatiska relationer 1919, men redan innan det hade man inom storfurstendömet Finland hyst ett stort intresse för Japan. Sin egen krydda tillförde rysk–japanska kriget, under vilket mången finländare tillönskade tsarens fiendeland Japan framgång. Litteratur och tidningsartiklar om Japan hade publicerats på både finska och svenska sedan början av sekelskiftet. Under föreläsningen får åhörarna en inblick i japansk litteratur i Finland före självständigheten och från och med den ända fram till nutid.