Lägesrapport om inneluften i det finska skolcentrets nya del

Harjurinteen uusi koulurakennus

Undersökningarna av inneluften i Harjurinteen koulu fortsätter. Nästa vecka börjar man göra förändringar i ventilationssystemet.

Personal och elever i finska skolcentret Harjurinteen koulu har under hösten uppvisat symptom som kan tyda på problem med inneluften. Wise Group Finland Oy har fått i uppdrag att utreda olika faktorer som påverkar inneluften i skolans nya del.

Utredningen är fortfarande på hälft. Som första åtgärd kommer man ändå att göra ändringar i ventilationssystemet. Arbetet påbörjas nästa vecka och tar 2–3 veckor att genomföra. Under tiden fortsätter skolarbetet som vanligt. När alla resultat från undersökningarna är klara, arrangerar staden ett infomöte för allmänheten.

Uppmaningen att kontakta skolhälsovårdaren om eleven uppvisar symptom gäller fortfarande.