Läsbingo för barn och ungdomar

Har du någonsin testat läsbingo?

Du kan delta i läsbingon under oktober på barn- och ungdomsavdelningen på Lovisa huvudbibliotek.

Kom och hämta en egen bingoblankett och återlämna den senast vid utgången av oktober, så är du med i en lottning av ett pris.

Tips på lämpliga böcker: lukemo.fi/haku (också på svenska).

Läsbingo är en del av en läsutmaning som ordnas av Barnboksinstitutet.