Lokalt takläckage i Generalshagens skola

Generalshagens skola kuvattuna ylhäältä päin

En isblockering i vattenrännorna skuffade in vattnet i den svenskspråkiga lågstadieskolans gymnastiksal. Läckan var lokal och salen kan användas.

Det har skett en lokal vattenläcka i gymnastiksalen i Generalshagens skola. Av någon orsak har någon stängt av regnvattenrännornas uppvärmning. Som en följd har det bildats så kallade isblockeringar i dem och smältvatten har trängt in i en del av gymnastiksalen via taket.

Taket är nu tömt på snö och rännornas uppvärmningssystem i gång. Den skadade isoleringen och de skadade takplattorna kommer att bytas ut. Skadorna är lokala och gymnastiksalen får användas.