Lovals tillbyggnad i nämnden på torsdag

Kaupungin lippu Raatihuoneen tornissa Stadsfkagga i rådhustornet

Byggnads- och miljönämnden tar på torsdagen den 4.4.2019 ställning till Loval Oy:s ansökan om bygglov för en tillbyggnad. Samma dag möts det nyaste förtroendeorganet i Lovisa, utvecklings- och koncernsektionen, för första gången.

Utvecklings- och koncernsektionen, som grundades i samband med Lovisa stads organisationsreform, behandlar bland annat ett utkast till koncerndirektiv för staden. Dessutom diskuterar sektionen hur det nya bolaget Lovisa Fastighetsskötsel Ab:s verksamhet har börjat. Stadens fastighetsskötsel och dess personal flyttade till det nya bolaget den 1.4.

Utvecklings- och koncernsektionens föredragningslista 4.4.2019

Byggnads- och miljönämnden tar på sitt möte den 4.4 ställning till det lokala företaget Lovals ansökan om bygglov. Loval Oy ansöker om lov för en cirka 4 500 kvadratmeter stor tillbyggnad på adressen Vintergatan 4. Enligt ansökan byggs husets stomme av stål och fasaden får en metallyta. Dessutom vill Loval bygga 116 nya bilplatser. Enligt beslutsförslaget godkänns ansökan om bygglov.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista 4.4.2019

Förra veckans beslut: skol- och dagisbyggnader förbättras

Nämnden för fostran och bildning beslöt på sitt möte den 27.3 att påbörja en helhetsplan för småbarnspedagogikens lokaler. Dessutom bestämde nämnden att undervisningen av A1-språk tidigareläggs med ett år. Det här innebär att språkundervisningen i Lovisaskolorna inleds på ettan från och med höstterminen 2019.

Nämnden beslöt även att fördela anslagen för projekt under 100 000 euro i årets investeringsprogram som följande:

  • Isnäsin koulu, förbättrande av fasaden 99 000 euro
  • Tesjoen koulu, Tesjoen päiväkoti, förbättring av säkerheten på området 60 000 euro
  • Forsby daghem, förnyande av ventilationssystemet i gamla delen 99 000 euro
  • Valkom daghem, takreparation och förnyande av dagvattenrör 70 000 euro.

Stadsstyrelsen behandlade Lovisa stads bokslut 2018 på sitt möte onsdagen den 27.3. Bokslutet med stadsstyrelsens korrigeringar har den 1.4. publicerats på stadens webbplats. Stadsfullmäktige tar ställning till bokslutet i juni 2019.

Mötesprotokollen för stadsstyrelsen och nämnden för fostran och bildning publiceras då de är granskade.

Artikeln uppdaterad den 1.4.2019 kl. 14.33: information om publiceringen av bokslutet tillades.