Lovisa stad justerade löner – lärare inom småbarnspedagogik får löneförhöjning

Lovisa stad allokerar en justeringspott som gäller det kommunala kollektivavtalet till att rätta till missförhållanden i lönerna och till att uppmuntra personalen. Justeringen betalas från och med den 1.1.2019. Bland annat lärare inom småbarnspedagogik och närvårdare inom hemvården och på vårdavdelningen får en löneförhöjning.

Justeringspotten som ingår i de kommunala kollektivavtalen förföll till betalning vid årsskiftet. Lönetillägget uppgår till 0,7–1,2 procent beroende på avtalsbranchen.

Justeringspotten delas mellan stadens fyra centraler och Affärsverket Lovisa vatten utifrån de diskussioner som under januari och februari 2019 fördes med representanter för arbetsgivarna och representanter för de anställda. Dessutom har samarbetskommittén behandlat de summor som ska utdelas enligt avtalsbransch.

Konkurrenskraftig lön för lärare inom småbarnspedagogik

Centralen för bildning och välfärds andel allokerades huvudsakligen till lönen för lärarna inom småbarnspedagogik (före detta barnträdgårdslärarna). Lönen höjdes från och med årsskiftet med drygt 150 euro. Den uppgiftsrelaterade lönen för lärarna inom småbarnspedagogik är nu 2 550 euro i månaden.

Grundtrygghetscentralen allokerar förhöjningarna och harmoniseringarna av de uppgiftsrelaterade lönerna särskilt till närvårdarna, inom hemvården, på vårdavdelningen och på andra vårdenheter.

– Så här ville vi stöda en grupp anställda som utför arbete vars svårighetsgrad och belastning ökar hela tiden, berättar direktören för grundtrygghetscentralen Carita Schröder. Dessutom ville vi i förhållande höja lönerna mest för de yrkesgrupper som hör till dem som har den lägsta lönen i grundtrygghetscentralen.

Då den lokala justeringspotten har allokerats har de primära målen varit att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.

Samtidigt ser man till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför lönesättningen står i rätt förhållande till chefernas medarbetares löner eller lönerna i jämförbara grupper.