Lovisa stad tar emot kvotflyktingar under mars månad

Lovisa stad tar emot i mars de kvotflyktingar som närings-, trafik- och miljöcentralen 2021 anvisat för staden. De flyktingar som först anländer är sudanesiska vuxna.

Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade 2018 att Lovisa stad tar emot 10 flyktingar varje år. Senaste gång fanns det 2016 tillräckligt med kvotflyktingar för att ta emot till Lovisa. Av kvoten för 2022 har det inte ännu fastställts en enda flykting att tas emot till Lovisa.

Kvotflyktingarna väljs från flyktingläger enligt UNCHR:s förslag. Kvotflyktingarna har redan uppehållstillstånd för Finland då de anländer till landet. Kvotvalda flyktingar bor inte i flyktingförläggningar utan de flyttar direkt till kommunerna för att börja bo. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för skickandet till kommunerna.