Lovisa stads Societetshus öppnar sina dörrar – en del av lokalerna kan nu hyras

Man kan hyra för olika ändamål lokaler på Societetshuset som är Lovisa stads ägo. Exempel på ändamål är bland annat familje- och kulturevenemang, möten och seminarier.

De som hyr lokaler på Societetshuset förbinder sig att följa Societetshusets regler, som finns på stadens webbplats på adressen:

www.loviisa.fi/sv/arbete-och-naring/societetshuset/

Man kan fråga sig för om lokaler och boka dem per e-post till adressen loviisakymp@loviisa.fi tills 31.3.2023. Efter detta, från och med 1.4.2023, görs bokningar med bokningssystemet Julius.

Bokningar och ytterligare information:

Lovisa stad

centralen för näringsliv och infrastrukturs kommunikation
loviisakymp@loviisa.fi

Bilagor
Societetshusets regler och prislista