Lovisaskolor gör sig redo för flytt

Lovisavikensskolan julkisivu mereltä päin fasad mot havet

En riktig flyttvåg analkas Lovisaskolor sommaren 2019. En del elever och medlemmar i personalen flyttar till tillfälliga lokaler på grund av renoveringar medan andra bär sina flyttlådor tillbaka till nya eller förnyade skolhus.

I sommar tjuvstartar renoveringen av Lovisa Gymnasium med byggandet av dränering och grunden till ett nytt hisschakt. Före det här ska bland annat vindsvåningen tömmas och sommarverksamheten flyttas till Gamla Strandens baracker.

Eleverna i Forsby skola och förskoleleverna i Koskenkylän koulu flyttar i oktober till Forsby skolcenters splitternya flygel. När flytten är avklarad börjar renoveringen av skolans äldre del, det vill säga nuvarande Forsby skola. Enligt uppskattning börjar alla barn i Forsbyregionen skolåret 2020–2021 i det gemensamma tvåspråkiga skolcentret.

Harjurinteen koulus yngsta flyttar under höstlovet

Följande i tur är eleverna i lågstadieåldern vid Harjurinteen koulu. De flyttar tillbaka till sin reparerade skola efter höstlovet 2019. Flyttlassen går från Degerbygatan, Östra Tullgatan, Hamnhuset och skolgårdens baracker, som staden avstår från i slutet av året. Även förskolan, specialundervisningen och eftermiddagsverksamheten återvänder till skolbyggnaden.

I december 2019 är det flyttdags vid Lovisavikens västra strand när nya Lovisavikens skola står klar. De svenskspråkiga högstadieeleverna flyttar in i den nya byggnaden och därmed frigörs barackerna vid Gamla Stranden åt de svenskspråkiga gymnasiestuderandena. Efter det kommer renoveringen av Lovisa Gymnasium igång på allvar.

Högstadieeleverna vid Harjurinteen koulu och studerande vid Loviisan lukio fortsätter sina studier i före detta Edupolis lokaler och gårdsbyggnaderna på Direktörsvägen. Till området flyttas en ytterligare undervisningslokal eftersom elevantalet ökar i höst. Enligt den preliminära tidtabellen är saneringen av den äldre delen av Harjurinteen koulu färdig i årsskiftet 2020–2021. Då får även de äldre eleverna flytta tillbaka till Bangatan.

Skolflyttningar i Lovisa, uppskattad tidtabell maj 2019

  • Sommaren 2019: Lovisa Gymnasiums sommarverksamhet till baracker.
  • Oktober 2019: Forsby skola, Koskenkylän koulus förskola till nybyggnad, renovering av gamla delen börjar. Åk 0-6, specialundervisning och eftermiddagsverksamheten vid Harjurinteen koulu till renoverat skolhus.
  • Årsskiftet 2019–2020: Lovisavikens skola till nytt skolhus, Lovisa Gymnasiums studerande till baracker vid Gamla Stranden. Renovering av LG börjar.
  • Januari–februari 2020: Lovisavikens skolas gamla gårdsbyggnad rivs.
  • Augusti 2020: Koskenkylän koulus elever till nytt skolcenter. Renovering av Lovisa Gymnasium klar.
  • Årsskiftet 2020–2021: Sanering av Harjurinteen koulus gamla del klar (preliminär plan).