Matsalen och gymnastiksalen i Harjurinteen koulu i bruk 28.1

Matsalen och gymnastiksalen i Harjurinteen koulu kan tas i bruk måndagen den 28.1.2019.

Reparationen av innertaket förväntades bli klar genast efter årsskiftet, men tyvärr var den preliminära reparationsplanen alltför optimistisk.

Skolans rektor och Lovisa stads fritidsväsen informerar personalen, eleverna, vårdnadshavarna och skolans kvällsanvändare om januari månads arrangemang.

En del av innertaket i Harjurinteen koulus matsal rasade den 20.11.2018. Ingen skadades i olyckan, som skedde nattetid. Reparationen av innertaket betalas av byggbolaget Skanska, som har byggt den nyare delen av skolan.

De övriga innertaken i Harjurinteen koulu har granskats och de är säkra. För att lokalisera och reparera eventuella riskkonstruktioner kommer alla innertak i Lovisa stads fastigheter att granskas under pågående år.