Medborgarinstituten i Lovisa slås samman

Nuoripari kulkee käsikädessä kaupungilla ett ungt par går hand i hand i staden

Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut slås samman och bildar från och med början av 2020 ett nytt institut. Stadsfullmäktige i Lovisa fattade beslutet 17.4.2019.

De två medborgarinstituten i Lovisa har samarbetat redan länge. I mars 2018 fick instituten en gemensam rektor.

Sammanslagningen leder till att de resurser som har använts för överlappande funktioner och lönekostnader frigörs för utvecklingsarbete. Båda institutens framtid tryggas och verksamhetens kontinuitet är säkrare. Dessutom förväntas beslutsgången bli smidigare.

Fullmäktige tillade i beslutet en mening om att man i timfördelningen i det sammanslagna institutet bör behandla båda språkgrupperna jämlikt och utgående från språkförhållandena i kommunen.

Sammanslagningen planeras under hösten 2019. Då utlovas även mer information för institutens kunder.

Artikeln uppdaterad 18.4.2019: Meningen om behandlingen av språkgrupperna uppdaterad till att motsvara fullmäktiges beslut.