Mer information om Harjurinteen koulus höst inom april

Reparationerna i Harjurinteen koulus nya del framskrider utan större överraskningar. De konstruktioner som har öppnats torkar ändå långsammare än väntat, vilket leder till att flytten tillbaka till skolbyggnaden försenas något.

Byggnaden repareras med kvaliteten och slutresultatet som prioritet, vilket innebär att tidtabellen anpassas vid behov. Under arbetets gång har det visat sig att en del konstruktioner behöver längre tid än väntat för att torka. Även slutstädningen och vädringen av skolan bör ges tillräckligt med tid. Det här innebär att byggnaden är klar att tas i bruk cirka två månader senare än beräkntat.

Det här leder till att lågstadieeleverna i Harjurinteen koulu tyvärr inte kan inleda läsåret 2019–2020 i den reparerade skolbyggnaden, utan flytten skjuts upp till senare under hösten. Byggarbetarna strävar efter att göra förseningen så kort som möjligt utan att riskera slutresultatet.

Mer info om tillfälliga lokaler denna månad

På ett byggarbetsplatsmöte i medlet av april preciseras tidtabellen för när projektet är färdigt, varefter Lovisa stad går igenom alla de tillfälliga lokaler som skolans elever använder. Efter det här vet man mer exakt var eleverna inleder sitt läsår i augusti 2019.

Korridorerna får gråa keramiska kakel med levande yta. Bild från skolans andra våning i början av april.

Staden informerar så fort som möjligt om arrangemangen, eftersom informationen är ytterst viktig för elever, vårdnadshavare och personal. En informations- och diskussionskväll om ämnet arrangeras i maj. Den exakta tidpunkten meddelas senare.

Matsalens inneluft undersöks på nytt

Matsalen och gymnastiksalen i den nyare delen av Harjurinteen koulu har redan tagits i bruk. Utgående från respons från användarna har man gjort nya undersökningar av inneluften i matsalen. Inga osedvanliga mängder fibrer har hittats i de prover som har tagits efter reparationen av innertaket i salen.

Under vårvintern utfördes bland annat fukt- och partikelmätningar i matsalen i ungefär en månads tid. Inget avvikande hittades i mätningarna. Mätinstrumenten återbördas till matsalen till resten av läsåret och situationen följs upp.

Arbetet på gamla sidan inleds efter sommaren

Planeringen av den grundrenovering som görs i skolans äldre del är igång. Planen är att valet av entreprenörer förs till nämndbehandling i början av juni, vilket betyder att arbetet kan inledas efter sommaren. Renoveringen inleds med rivningsarbeten, vars planer blir färdiga nästa vecka. Grundrenoveringen av huset som är byggt på 1950-talet beräknas ta cirka två år.