Miljöhälsovården gav utlåtande om Harjurinteen koulu

Lovisa stad sammanställer en utredning åt miljöhälsovården om kommande reparationer och deras tidtabell.

Miljöhälsovården i Borgå har gett sitt utlåtande om hälsoriskerna i den gamla och den nya delen av Harjurinteen koulu. Miljöhälsovården gav Lovisa stad en uppmaning att göra upp en åtgärdsplan för hur orsakerna till hälsoriskerna utreds och elimineras.

Lovisa stad färdigställer en utredning om reparationer och tidtabell. Utredningen ska lämnas in till miljöhälsovården senast den 15.8.2018.

Miljöhälsovårdens utredningar (på finska):

Harjurinteen koulu, gamla delen 1.6.2018 (pdf)

Harjurinteen koulu, nya delen 31.5.2018 (pdf)

Du hittar rapporter från alla inneluftsundersökningar i Harjurinteen koulu på denna sida.