Navigatorn Lovisa öppnar i mars

Navigatorn hjälper 15-30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.

Navigatorn öppnar i mars 2018 på adressen Drottninggatan 18, bottenvåningen. Som bäst färdigställs lokalerna och funktionerna.

Navigatorn, vad är det?

Navigatorn Lovisa är ett projekt som finansieras med medel från Europeiska socialfonden. Med hjälp av Navigatorn söker vi nya lösningar och tillvägagångssätt med vilka vi kan erbjuda en sektorsövergripande servicemodell med låg tröskel. Målgruppen är 15–30-åringar som är arbetslösa, utanför arbetslivet och utbildning eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Meningen är att den unga kan få alla de tjänster hen behöver från ett ställe.

Anställda på Navigatorn representerar olika branscher och kombinerar sina kunskaper och färdigheter för att betjäna unga och deras familjer. Du kan komma till Navigatorn ensam eller med en kompis och utan tidsbeställning. Navigatorns tjänster är avgiftsfria och du kan besöka Navigatorn en eller flera gånger.

Vad får du från Navigatorn?

 • individuell rådgivning för livets olika situationer
 • hjälp för planeringen av framtiden
 • hjälp för att söka arbets-, arbetsprövnings- och utbildningsplatser
 • stöd i ekonomiska frågor och hjälp med att fylla i blanketter
 • råd för anskaffning av bostad och för boende
 • tips för fritid och välfärd
 • temadagar och gruppverksamhet.

På Navigatorn hittar du oss:

 • TE-byrån
 • utvecklingsbolaget Posintra Oy
 • Lovisa företagare rf
 • Lovisa Föreningar rf
 • övriga aktörer inom tredje sektorn i Lovisa, till exempel församlingarna
 • stadens sysselsättningstjänster
 • stadens uppsökande ungdomsarbete
 • stadens socialväsende
 • stadens invandrararbete.

Dessutom samarbetar och utvecklar vi verksamheten tillsammans med Navigatorn i Borgå och de nationella projekten Kohtaamo, OSMO och TESSU. Vi samarbetar även med Luckan, Ungdomsakademin Luckan och Luckan Intergration.