Nu börjar staden bygga övergångsstället vid Israelsskogen

Lovisa stad förbättrar förhållandena för gång- och cykeltrafiken längs landsväg 170 i Forsby. Vid Israelsvägen och Jorvas anslutning byggs ett övergångsställe och en gång- och cykelväg.

Den nya leden byggs mellan de nya busshållplatserna. Arbetet påbörjas måndagen den 24.9.2018 och pågår enligt tidtabellen till december 2018.