Ny info om undersökningar i Harjurinteen koulu fås i maj

Resultatet från undersökningar i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio under våren 2018 blir klara i början av maj. Rapporterna från både den nyare och den äldre delen av skolan sammanställs av Sitowise Oy, som har gjort undersökningarna. Vi berättar om undersökningsresultaten, kommande reparationer och de tillfälliga lokaler som eleverna flyttar till i höst under ett allmänt infomöte tisdagen den 15.5.2018.

Klockslaget och platsen meddelas så fort som möjligt.

Resultaten från undersökningarna i den nyare delen av Harjurinteen koulu blir klara i början av maj. Lovisa stads lokalitetsledning gör på basis av resultaten upp planer på hurudana reparationer skolans nyare del kräver.

Även miljöhälsovården i Borgå analyserar resultaten och ger i slutet av maj ett utlåtande om det det är tryggt att vistas i skolan. Miljöhälsovården hör även arbets- och skolhälsovården.

Sitowise Oy meddelar att resultaten från undersökningarna i den gamla delen av Harjurinteen koulu blir klara till infomötet. Då kan vi berätta mer även om planerna på att reparera den gamla delen av skolan.

Tillfälliga lokaler sökts med ljus och lykta

I enlighet med ett beslut som stadsstyrelsen i Lovisa fattade i början av april har både bildnings- och lokalcentralen letat intensivt efter tillfälliga lokaler som skulle kunna inhysa eleverna redan under vårterminen. Elever har flyttats till finska skolan i Valkom, till Hamnhuset och till Almska gården.

Övriga friska, tillräckligt stora lokaler som snabbt kan tas i skolbruk har varit omöjliga att hitta trots en bred kartläggning. Därför tvingas Harjurinteen koulu fortsätta med individuella lösningar till slutet av terminen.

Flytt på hösten – styrelsen bestämmer vart

Oberoende av undersökningsresultat flyttar eleverna och personalen i skolans nyare del till tillfälliga lokaler hösten 2018. Stadsstyrelsen tar den 7.5 ställning till tre olika alternativ.

Ärendet på styrelsens föredragningslista

Lovisa stad och Skanska Oy som byggde den nyare delen av Harjurinteen koulu fortsätter förhandla via jurister om ersättningar för eventuella konstruktionsfel. Byggbolaget gör egna undersökningar i byggnaden.