Öppet informationsmöte om Harjurinteen koulus reparationsplaner den 23.10

Välkommen att höra om de kommande reparationerna i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Tillställningen börjar klockan 18.

Tekniska centralen, bildningscentralen och Harjurinteen koulus föräldraförening Länkkärit arrangerar ett öppet infomöte gällande reparationsplanerna i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Närvarande är bland annat sakkunnig Tapani Moilanen, Ramboll Oy.

Tillställningen arrangeras tisdagen den 23.10.2018 i Harjurinteen koulus matsal, Bangatan 1, ingång A. Mötet börjar klockan 18.00. Ifall du inte har möjligt att närvara kan du se på mötet i videoform efter tillställningen.

Välkommen!

Artikeln uppdaterad 23.10 kl. 18.15: På grund av problem med nätkontakterna kan tillställningen tyvärr inte sändas direkt.