Patientdatasystemet på Lovisa grundtrygghetscentral uppdateras onsdag 26.10.2022

Patientdatasystemet på Lovisa grundtrygghetscentral uppdateras onsdag 26.10.2022. Uppdateringen av systemet kan förorsaka störningar i hälsocentralens verksamhet. Vi beklagar eventuella olägenheter.