Renoveringsarbetena på Valkom daghem blir mer omfattande

Valkon päiväkodin pihassa leikkivälineitä

Man är tvungen att öppna mer av konstruktionerna i en toalett på Valkom daghem på grund av ett misstänkt takbrunnsläckage. Ett läckageställe öppnas också i korridoren. Läckageställets situation undersöks och ett skyddstält byggs runt det. Den objektsspecifika inneluftsarbetsgruppen för Valkom daghem sammanträder fredag 18.3.2022 för att behandla renoveringen av daghemmet. Föräldrarna har informerats separat i frågan.

På grund av problemen beställdes nya inneluftsmätningar av Ramboll Finland Ab som utfördes torsdag 10.3.2022. Mätningarna ger information om användarsäkerheten. Dessutom har en undersökning om daghemmets skick beställts av Raksystems Oy. Tidpunkten för denna undersökning har inte ännu preciserats.

Valkom daghem byggdes 1977. Vintern 2021 observerades unken lukt och ytlig fukt i en toalett.