Rivningsåtgärderna i Harjurinteen koulu får vänta till sommarlovet

Förra veckan inleddes avlägsnandet av gamla isoleringsmaterial i den äldre delen av Harjurinteen koulu. Arbetet avbryts och återupptas vecka 24, eftersom elever och medlemmar i personalen uppvisar ökade symptom.

Enligt rekommendationerna i en undersökningsrapport som blev klar i maj har staden inlett åtgärder för att reparera Harjurinteen koulu. Arbetet inleds med att suga ut gamla isoleringsmaterial i den äldre B-delen av skolan. I skolan har konstaterats problem med inneluften.

Eftersom personalen och eleverna uppvisar ökade symptom har lokalitetscentralen beslutat att arbetet avbryts och fortsätter under sommarlovet från och med vecka 24.