Så här ska nya svenska högstadiet se ut

Den här bilden ger försmak av hur det nya svenskspråkiga högstadiet i Lovisa ska se ut. Den 7.12.2017 presenterar staden planerna på nya högstadiet samt saneringsplanen för Lovisa Gymnasium den 7.12.

Lovisa stad presenterar planerna på det nya svenskspråkiga skolcentret torsdagen den 7.12.2017 klockan 18–20 i Harjurinteen koulus matsal, Bangatan 1, A-dörren. Då visar arkitekt Juho Ojala upp planerna för Lovisanejdens högstadiums nybygge och saneringen av Lovisa Gymnasium.

Tillställningen är öppen för allmänheten.

Välkommen!

På bilden ser du arkitektens illustration av högstadiet sett från söder.