Säker återvinning av farligt avfall

Farligt avfall slinker ännu ner i hemmets blandavfallskärl; enligt undersökningar av blandavfallspåsarnas sammansättning klassas ändå bara en procent av innehållet som farligt avfall. Förutom effektiv rådgivning har kostnadsfri mottagning vid avfallsstationer, apotek samt försäljningsställen för batterier och ackumulatorer fått till stånd att farligt avfall återvinns väl, berättar avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll.

Förvara inte faran hemma

Farligt avfall är avfall som på grund av sin kemiska eller någon annan egenskap orsakar fara eller skada för hälsan eller miljön när det hamnar på fel ställe. Där hemma i skåpens, förrådets eller garagets gömmor kan det finnas energilampor, ackumulatorer, terpentin, aceton, bensin, läkemedel, spillolja, oljefilter, målarfärg, lim, lack, träskyddsmedel, alkaliska tvättmedel, bekämpningsmedel, batterier, syror och aerosoler som man inte längre har någon användning för. Det är onödigt att förvara fara i hemmet. Du hittar närmaste mottagningsställe på webbsidan farligtavfall.fi eller via sökmaskinen för mottagningsplatser som finns på Rosk’n Rolls webbsida. Farligt avfall ska föras till ett mottagningsskåp som alltid är låst eller ett mottagningsställe där det finns personal. Avloppet eller hemmets sopskjul är inte rätta platserna för farligt avfall.

Tusentals adresser för farligt avfall

Produkter försedda med ett varningsmärke är alltid farligt avfall. På webbsidan farligtavfall.fi finns information om hur man känner igen och sorterar farligt avfall samt hur man hittar närmaste mottagningsställe. I Finland finns över 400 mottagningsställen för farligt avfall.

Rosk’n Roll ordnar ambulerande insamlingar av farligt avfall på våren och sommaren. Otto-insamlingsbilarna som ambulerar i Öst- och Västnyland och båten Otto i den östnyländska skärgården tar längs sina rutter emot rimliga avfallsmängder av invånarna.

Läkemedelsavfall till apoteket, batterier till butiken

Läkemedelsavfall samt kvicksilvertermometrar ska returneras till ett apotek. Vid över 800 apotek runtom i Finland tar man också emot gamla och oanvända läkemedel. Rosk’n Roll svarar för hanteringen av och kostnaderna för läkemedelsavfall.

Små batterier och ackumulatorer kan kännas harmlösa, men genom att ta dem tillvara bevarar man viktiga material för den cirkulära ekonomin och samlar in ämnen som är farliga för miljön.

I Finland finns över 13 000 mottagningsställen för batterier och små ackumulatorer. I vindfången i många närbutiker finns också en röd och svart insamlingslåda för batterier. För att undvika risken för kortslutning och brand är det bra att tejpa polerna och speciellt skydda litiumackumulatorernas poler.

Det är också bra att återvinna blyackumulatorernas värdefulla råmaterial samt ta till vara deras farliga ämnen på ett säkert sätt. Det finns 1 300 mottagningsställen för blyackumulatorer runtom i Finland.

Insamlingen av farligt avfall är avgiftsfri

Hushållen kan avgiftsfritt lämna 50 kg farligt avfall per gång till Rosk’n Rolls insamling. Avgiftsfri mottagning förutsätter att man följer sorteringsanvisningarna. Även guider och rådgivning är avgiftssfria för hushållen.

De kommunala avfallsbolagen driver som bäst en kampanj för att effektivera återvinningen av farligt avfall. Ämnet framhålls såväl i media, skoltävlingar, kundtidningar som vid olika evenemang.

Kampanjens samarbetsparter är Akkukierrätys Pb, Apotekareförbundet, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Finlands Bilåtervinning, Finlands Motorförbund, Finlands Returplast samt Vattenverksföreningen. Dessutom stödjer miljöministeriet, Finsk Handel och Kommunförbundet förverkligandet av kampanjen.