Scoutlägret Satahanka intar Rönnäs nästa vecka

Satahanka XIII ordnas den 30.7–6.8.2018 och förenar allt som allt 1339 scouter till Rönnäs i Lovisa. Bygglägret börjar den 24.7. Lägret innebär mer trafik både på torra land och till sjöss.

Lägervardagen fylls med program med havet som huvudtema. De flesta deltagarna är med hela lägret, men vissa kommer till exempel bara för veckoslutet. Deltagarna kommer från hela Finland och även från Frankrike, Tjeckien, Israel, England och Ryssland. En stor del av deltagarna är sjöscouter, men många har ingen erfarenhet av sjöscouting eller scouting överhuvudtaget. Lägret byggs upp och lägervardagen drivs nästan enbart med hjälp av frivilligarbete.

Transport

Ankomst till lägret sker den 30.7 cirka klockan 11–15 och kan orsaka rusning på Kabbölevägen på grund av livlig busstrafik. Ankomsten till lägret sker genom gemensamma busskjutser. Avgång från lägret sker den 6.8 cirka klockan 9–15 och även då kan bussarna orsaka rusning. Vi ber vänligen att undvika att använda Kabbölevägen under dessa tider eller att reservera mera tid än vanligt för sin resa.

Lägerlivet

Lägervardagen består av program som varierar från dag till dag. Under dagarna går deltagarna till olika programhelheter, där man får till exempel bekanta sig med Östersjöns situation, vårda och renovera gamla båtar, segla ut till havs med lite större fartyg, med kanoter och även öva sjöräddning.

Under lägret anordnas även en “hajk”, med andra ord en liten vandring på 24h. Programmet är huvudsakligen inriktat på spejarscouter (12-15 år) och för explorerscouter (15-17 år). De äldre lägerdeltagarna spenderar sin lägervardag huvudsakligen i olika uppdrag. De vuxna möjliggör till exempel meningsfullt program åt de yngre deltagarna och vid sidan om anordnar man även program för vuxna. Under kvällarna förenas alla deltagare för öppningsceremonin, lägerelden och sista kvällens avslutningsceremoni.

Lägerområdet

Satahankas lägerområde byggs upp under ett byggläger under tiden 24–29.7. Då byggs till exempel programområden, ett kafé, flera offices, lunch- och middagsställen, en scen och lägerporten. Lägerområdet är som en liten by där du hittar allt du kan behöva. Här finns till exempel lägersjukhus och -brandkår och även en sjöräddningsenhet. Deltagarna sover för största delen i tält i lägerkårerna.

Elen från en elenhet räcker inte till. Därför produceras elen med hjälp av ett kraftverk som är utlånat från försvarsmakten. För vatten har man gjort ett vattentag längs Kabbölevägen. Därifrån leds vattnet med flera hundra meter vattenrör fram till sandstranden, där vi kommer att bygga upp en lägerbastu.

Efter lägret rivs allting under rivlägret den 7–9.8. Hela lägerområdet städas och målet är att inte lämna efter sig någonting. Som enligt ett scoutordspråk lämnar man efter sig bara två saker i naturen: inget och ett tack!

Nära lägerområdet finns det många områden som är viktiga för naturskyddet och dessa områden kommer att avgränsas med snöre. Vi uppmanar även lägerdeltagarna att använda miljövänliga tvättmedel i duschen för att skada  naturen och miljön så lite som möjligt.

Vistelse på området under lägrets gång

På grund av säkerhets- och praktiska skäl får endast lägerdeltagarna vistas på området under lägret. Lägerområdet är tydligt markerat och ingångarna är bevakade.

Vill du veta mer?

Besöksdagen på lägret är den 3.8. Läs mer om besöksdagen (på finska eller engelska).

Mera information hittar du på ​Satahankalägrets webbplats (på finska eller engelska)​.

Kontakt med personer som jobbar med lägret får du via satahanka@partio.fi.

Du kan följa lägerlivet på social media med hashtagen #satahanka och #perillämerellä.

På Instagram​ ​@satahankaxiii

På Facebook​ ​https://www.facebook.com/satahanka/