Sedvanliga mikrobhalter i Harjurinteen koulus lokaler på Direktörsvägen

Inget alarmerande hittades i de mikrobundersökningar som gjordes i yrkesinstitut Edupolis lokaler på Direktörsvägen i Lovisa. Elever och personal i årskurserna 7–9 vid Harjurinteen koulu flyttade tillfälligt till lokalerna på Direktörsvägen 12 i början av läsåret 2018–19.

Enligt sammanfattningen i undersökningen, som genomfördes av Delete Finland Oy, var mikrobhalterna sedvanliga i alla undersökta delar av byggnaden. Eftersom undersökningen genomfördes utanför vintersäsongen, det vill säga den 24.7.2018, tog man i beaktande fuktskadeindikatorer och mikrobhalter i utomhusluften. Enligt Delete var halterna rätt höga under mätningstidpunkten.

I slutet av rapporten rekommenderas en ny mätning av mikrobhalterna vintertid i trapphusets första våning. I samplet som togs i juli var mikrobhalterna lite högre än i de övriga delarna av huset.

Rapport om mikrobanalys, Direktörsvägen 12 Lovisa (pdf, på finska)