Staden gallrar över 40 hektar skog i Gråberg

Lovisa stad gallrar skog i Gråberg under hösten 2018. Det är tryggt att använda motionsstigen, men av säkerhetsskäl bör man undvika att röra sig i skogen.

Området som gallras är över 40 hektar stort och ligger i den södra delen av Gråberg. Området är märkt på kartan med rosa och den upplysta motionsstigen med ljusgrönt.

Det kan vara farligt att röra sig i skogen och längs vägarna på det rosa området. Däremot är det tryggt att använda motionsslingan och vägen som startar från Solviksvägen och går längs den västra gränsen av området ifråga.

Området ägs av Lovisa stad och gallringen görs av Stora Enso. Den exakta tidtabellen är beroende av väderförhållandena under de kommande veckorna.