Stadsfullmäktige besluter om direktörsposter den 17.10

På fullmäktiges föredragningslista finns bland annat fastställandet av inkomstskattesatsen för nästa år samt valet av tre nya direktörer till stadens organisation. Följ med direktsändningen!

Stadsfullmäktige i Lovisa samlas till möte i Harjurinteen koulu onsdagen den 17.10.2018 klockan 18.

Du kan följa med fullmäktigemötet i mötessalens publiksektion (Harjurinteen koulu, matsalen, Bangatan 1) eller via direkt videosändning. Videon streamas i denna artikel.

Föredragningslista 17.10 (öppnas i ny flik)