Stadsstyrelsen beslöt om tillfälliga lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio

Harjurinteen vanhan koulun pihaa

Harjurinteen koulus och Loviisan lukios läsår inleds i tillfälliga lokaler på olika håll i staden. Stadsstyrelsen fattade beslut i frågan på ett extraordinärt möte den 18.7.2018.

Stadens bildningscentral informerar internt personal och elevernas vårdnadshavare detaljerna genast när planerna klarnar ytterligare.

Lösningar för nya delen

Funktionerna i Harjurinteen koulus nya del placeras i början av läsåret i följande lokaler:

  • Familjecentralen, Östra tullgatan 17
  • Grundtrygghetscentralens gamla lokaler, Degerbygatan 21
  • Hamnhuset, Hamnhusgränden 1

Dessutom behövs ytterligare några lokaler i början av läsåret. Stadsstyrelsen befullmäktigade på mötet lokalchefen att hyra lokalerna.

Lösningar för gamla delen

Funktionerna i Harjurinteen koulus och Loviisan lukios gamla del placeras i början av läsåret i följande lokaler:

  • Edupoli i Lovisa, Direktörsvägen 12
  • Lagerholms kontor, Petersburgsvägen 33, Tessjö

Dessutom behövs ytterligare några lokaler i början av läsåret, en fråga som arrangeras av lokalchefen.

Barackfrågan till behandling senast i början på augusti

Förhandlingarna om anskaffningen och leveransen av barackerna är på hälft. Senast vid stadsstyrelsens möte den 6.8 behandlas flytten av elever och studerande i baracker under läsårets gång. Då klarnar även frågan om hur stor del av verksamheten som flyttar till baracker.