Stöd en barnfamilj eller bli vän åt en invandrarmamma

Har du lust att hjälpa en barnfamilj som känner behov av stöd? Eller vill du hjälpa en invandrarmamma att integreras i Finland och lära sig finska? Då skulle du passa som familjefadder eller vän!

Familjefadder

En familjefadder hjälper familjen med föräldraskapets utmaningar. Familjefaddern lyssnar, samtalar och är med i familjens vanliga vardag. Familjefaddern är vanligtvis hos familjen i några timmar varannan vecka. Faddern behöver ändå inte vara en hemvårdare eller barnskötare. Familjen och faddern möts enligt överenskommelse ungefär en gång på två veckor.

Familjefadderutbildning i Lovisa:
  • ons. 13.3.2019 kl. 16.30-20.00
  • lör. 16.3.2019  kl. 10.00-15.00

Utbildningen är finskspråkig, men du kan också bli familjefadder åt en svenskspråkig familj.

Vän åt en invandrarmamma

Vill du ha en ny vän? Är du intresserad av andra kulturer? Många invandrarmammor vill lära känna en vanlig finländsk kvinna.

Vänverksamheten är till för att hjälpa kvinnor som har flyttat till Finland att integreras och lära sig finska. Invandrarmamman blir bekant med det finländska samhället och kulturen genom vardagliga sysslor. Vännerna kommer överens tillsammans om hur ofta och var de träffas.

Följande vänutbildning i Lovisa:

  • lör. 9.3. kl. 10.00-15.00

Observera att vänverksamheten är finskspråkig.

Anmälningar och mer information:

Koordinatorn för familjeverksamheten inom Mannerheims barnskyddsförbund Jaana Ritola, tfn 044-2029688, jaana.ritola@mll.fi eller olettärkeä.fi.

I samarbete: Mannerheims barnskyddsförbund och Lovisa stad.