Stor personalbrist på hälsovårdscentralens brådskande mottagning 9.12.2022

Perusturvakeskuksen infotaulu talvella

Hälsovårdscentralens brådskande mottagning fungerar idag 9.12.2022 med kraftigt reducerad personalstyrka. Patienterna bör förbereda sig på längre väntetider än vanligt.