Stridsövningen Sapeli 23 i Lovisa 26.5–2.6.2023

Stridsövningen Sapeli 23 som leds av Gardesjägarregementet, ordnas i Östra Nyland och i huvudstadsregionen 26.5–2.6.2023. Övningen äger rum i Lovisa, Helsingfors, Vanda, Borgå, Träskända, Sibbo, Tusby och Borgnäs. I Lovisa övar Försvarsmakten i kärncentrum och Valkom. Övningen kan förorsaka buller endast i Valkom hamn och också på natten. Övningen leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Asko Kopra.

Stridsövningen Sapeli 23 är slutkrigsövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i juli ifjol, för Beredskapsenhetens beväringar och militärförarna samt för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter, som inledde sin tjänstgöring i januari.

Övningens totala styrka uppgår till ungefär 800 soldater och består av reservister, beväringar och personal. I övningen deltar också trupper från Pansarbrigaden och Gränsbevakningsväsendet.

I stridsövningen Sapeli 23 ingår även en luftförsvarsövning under vilken flygbuller kan förekomma i Helsingfors och i Östra Nyland mellan tisdagen 30.5. och onsdagen 31.5.
Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar över 200 fordon. En del av fordonen är bepansrade.

Vid vissa av övningsobjekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av dem. Närmare information om platser och tidpunkter i bullermeddelandena på Försvarsmaktens webbplats.

Huvudmålsättningen för övningen är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden och vid sydkusten.
Slutkrigsövningen Sapeli som ordnas två gånger per år för de trupper som regementet producerar, är en krävande helhet, både för den anställda personalen och för de beväringar som kommer att hemförlovas i slutet av juni. Genom att öva i ett stort område skapar man situationer där trupperna som är utbildade för strid i bebyggda områden får tillämpa vad de lärt sig också i områden utanför tätorterna.

Du kan följa med övningen via sociala medier genom hashtaggen #Sapeli23.