Styrelsen behandlar Harjurinteen koulu på extraordinärt möte

Stadsstyrelsen i Lovisa samlas tisdagen den 3.4.2018. Under mötet sätter sig styrelsen in i de inneluftsproblem som Harjurinteen koulu lider av och hur problemen ska åtgärdas.

Till mötet har man också bjudit in bland annat skolans rektor Laura Tenhunen, lokalchef Antti Kinnunen, Tapani Moilanen från Sitowise Oy som undersöker skolans inneluft, professorn i arbetshälsovård och miljömedicin Tuula Putus samt en advokat som Lovisa stad har anlitat.

Lärarkåren och elevernas vårdnadshavare har uttryckt sin oro över situationen i brev som riktas till stadsstyrelsen. Styrelsen behandlar även breven på det extraordinarie mötet.

Undersökningarna och reparationerna vid Harjurinteen koulu fortsätter. Lovisa stad informerar om undersökningsresultat och kommande åtgärder genast när ny information finns att få.