Tillfälliga lokaler för barngrupper i Villekulla daghem

Villekullan julkisivu talvella fasad på vintern

Barngrupperna i den vattenskadade delen av Villekulla daghem bör flytta ut. En omfattande vattenskada uppdagades i det röda så kallade Muminhuset den 18.1.

Hittills har grupperna vistats i den del av huset som inte är skadat samtidigt som rivningsarbetet pågår. Eftersom inneluften i hela huset är dålig och renoveringen har visat sig bli omfattande, behöver grupperna få andra lokaler.

Enligt Lovisa stads lokaltjänster bör man allvarligt överväga alternativet att riva huset, som är byggt i början av 1970-talet och närmar sig slutet av sin livslängd.

Som bäst utreder småbarnspedagogiken och lokaltjänsterna alternativ till var grupperna placeras och till hur lång tid de tillfälliga lokalerna behövs. Småbarnspedagogiken informerar vårdnadshavare och personal när planeringen framskrider.