Tre som vill bli projektchef för bostadsmässan intervjuas

Tre personer som har sökt platsen som projektchef för bostadsmässan i Lovisa kallas till arbetsintervju. Intervjuerna genomförs under veckorna 21 och 22.

Till intervju har kallats Sanna Kauppi, Arto Kyyhkynen och Nina Simosas.

Intervjugruppen består av stadsdirektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och en representant för bostadmässorganisationen. Även stadens personalchef deltar i intervjuerna.

Bostadsmässan arrangeras vid Drottningstranden i Lovisa 2023. Projektchefen anställs på visstid.