Vattenskada repareras i Harjurinteen koulu

Harjurinteen koulu talvella Harjurinne skolan på vintern

En brusten rörfog i skolans värmenät läckte vatten under scenen i den nyare delen av Harjurinteen koulu. Reparationerna väntas ta 3–6 veckor.

Tiotals liter vatten från en rörläcka i skolans värmenät rann via scenens golv och konstruktioner till byggnadens golv. Det skadade området är ungefär 20 kvadratmeter stort. Varken matsalen eller gymnastiksalen har tagit skada.

Ytkonstruktionerna rivs på ett litet område och de våta delarna torkas. Det räcker 3–6 veckor att torka betonggolvet. Reparationskostnaderna beräknas stiga till mellan 5 000 och 10 000 euro.

Torkningsprocessen orsakar lindriga störningar i användningen av skolan, informerar Lovisa stads lokalservice.