Vi kartlägger tillgänglighet i staden – berätta vad du tycker och kom med på promenad

Välkommen på tillgänglighetspromenad fredag 3.5.2019 kl. 12–14. Under promenaden granskar via tillgänglighetssituationen i Lovisa för personer som använder hjälpmedel. Före promenaden önskar vi att Lovisaborna anmäler problematiska platser och områden utomhus.

Promenaden görs i lugn takt och är ett cirka 1,5–2 kilometer långt interaktionsmöte. Medlemmarna i äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning kan delta i promenaden, liksom också personer som använder hjälpmedel, antingen med sin assistent eller på egen hand. Du kan också delta med barnvagn.

  • Vi samlas kl. 12 på Lovisa torg framför Rådhuset.
  • Promenaden börjar ca kl. 12.10 och avslutas omkring kl. 14.
  • Ingen föranmälan.
  • Promenaden är öppen för alla.

Svara på vår enkät före promenaden

Tillgänglighetssituationen i Lovisa undersöks som en del av trafiksäkerhetsarbetet. Med enkäten kartlägger vi invånarnas åsikter om objekt och tjänster som upplevs vara otillgängliga eller svåra att ta sig till självständigt.

Vi kartlägger platser och områden utomhus för den tillgänglighetspromenad som ordnas i maj. Enkäten kan besvaras fram till 30.4.2019 via en kartenkät eller direkt per e-post: elina.lamsa@strafica.fi.

Svara på kartenkäten (länken öppnas i en ny flik)

I början av kartenkäten anger du vilken typ av problem det främst är fråga om. Sedan för du den boll som dyker upp på kartan så exakt som möjligt till den plats du avser. Zooma in kartan så nära som du kan.

Då du märker ut platserna önskar vi att du i det fönster som öppnas skriver en kort, preciserande beskrivning av problemet.

Om du stöter på problem när du fyller i enkäten kan du ta kontakt direkt per e-post: elina.lamsa@strafica.fi.

Objekt som du kan anmäla:
  • Otillgängligt övergångsställe (t.ex. hög kantsten, brant ramp)
  • Otillgängliga trappor eller annat hinder (t.ex. ramp eller räck saknas, dörren svår att öppna)
  • Otillgänglig gång- eller cykelvägsförbindelse (brister i kvalitet eller underhåll)
  • Otillgänglig hållplats eller hållplatsförbindelse (åtkomligheten till hållplatsen hindras eller försvåras)
  • Otillgänglig parkering (brister i parkeringen för rörelsehindrade)
  • Något annat problem (t.ex. belysning eller kontrast)