Viktig information om riksdagsvalet 2019 i Lovisa

Anmälan till hemmaröstning bör göras senast tisdagen den 2.4.2019. Under förhandsröstningen betjänar kundservicekontoret Lovinfo endast per telefon och e-post.

I medeltal cirka 50 Lovisabor utnyttjar möjligheten att rösta hemma vid val. En röstberättigad kan välja hemmaröstning ifall hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe. Även en närståendevårdare kan delta i hemmaröstningen. Hemmaröstningen ordnas under förhandsröstningen den 3–9.4.2019.

Anmälan till hemmaröstning görs senast tisdagen den 2.4.2019 före klockan 16.00 antingen skriftligt till adressen

Centralvalnämnden
Mannerheimgatan 4
07900 Lovisa

eller per telefon, 019 555 555.

Blanketter för skriftlig anmälan finns att få på kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A. Lovinfo är öppet vardagar klockan 9–16.

Lovinfo betjänar elektroniskt

Kundservicekontoret Lovinfo fungerar som förhandsröstningsställe under förhandsröstningen den 3–9.4. Den här tiden betjänar Lovinfo sina kunder per telefon eller e-post under Lovinfos öppettider vardagar klockan 9–16.

Lovinfos telefonnummer är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Riksdagsvalet ordnas söndagen den 14.4.2019.

Mer information om valet i Lovisa