115 förstaklassare inleder sin skolkarriär hösten 2024 i Lovisa

På hösten inleder 115 förstaklassare sin skolkarriär i Lovisa. Av dem börjar 68 barn i finska skolor och 54 i svenska skolor.

Totalt anmäldes 94 barn till förskoleundervisningen. Av dem anmäldes 40 till finska förskolor och 54 till svenska.

Anmälningarna till skola och förskola gjordes i Wilma under veckorna 4–6.

Man kan ansöka till skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet ända till 14.4.2024. Ansökningen görs i tjänsten Wilma. Läs mer på utbildningens sidor.

Dagvård för förskoleelever ansöks i elektroniska tjänsten CGI Vesa sim finns på Lovisa stads småbarnspedagogiks sidor. En plats inom småbarnspedagogiken kan ansökas året runt.

Läsåret 2024–2025 börjar 12.8.2024.