15 sökande till tjänsten som Lovisa stadsdirektör

15 personer sökte tjänsten som stadsdirektör i Lovisa stad. Ansökningstiden gick ut idag 15.4.2024 klockan 12.

De sökande är

Amnell-Holzhäuser Elina, tf stadsdirektör, Kotka

Björkroth Tomas Mikael, enhetschef, prorektor, Pargas

Böhme Fredrik, ekonomidirektör, Borgå

Derander Pola Jasmine, Fredrikshamn

Gripenberg Carl, Lovisa

Hast Samuli, företagare, Business coach, Kyrkslätt

Keskimäki Tiina, Vanda

Lönnberg Juho, Vanda

Ojala Eric, Kuusankoski

Pihlajamaa Juhani, verkställande direktör, Abborrfors

Sjöstrand Christian Andreas, verkställande direktör, Helsingfors

Strandberg Stefan, direktör, Åbo

Tikkanen Inka, förvaltningsdirektör, Helsingfors

Wallenius Robert, Helsingfors

Yliniemi Atte Petteri, CEO / CO-Founder, Klövskog.

Den valgrupp som ansvarar för rekryteringsprocessen sammanträder 22.4 för att behandla ansökningarna. Målet är att stadsfullmäktige i Lovisa stad ska välja den nya stadsdirektören vid sitt extra sammanträde 3.6.2024.

Stadsdirektören väljs för en period på sju år. Förhoppningen är att den nya stadsdirektören tillträder sin tjänst 1.9.2024.