Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Avbrott i vattenförsörjningen 16.6.2020 klockan 9–17 i Isnäs

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattentillgången i Isnäs avbryts på grund av spolning av vattenledningen tisdag 16.6.2020 klockan 9-17. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört. Tillfällig utdelning av dricksvatten ytterom bar Tirkku.

Att ta i beaktande

Då rören tas i bruk på nytt kan det ha kommit luft i vattenledningarna som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar och luften försvinner.

Vi beklagar olägenheten som avbrottet i vattenförsörjningen medför.

Mer information: direktör för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tfn 0440 555 409