Affärsverket Lovisa vatten meddelar: Avbrott i vattenförsörjningen i Isnäs 14.9.2023

Vattenförsörjningen i Isnäs avbryts torsdag 14.9.2023 klockan 9–12 på grund av arbeten i stadens vattenledning. Vattnet kopplas tillbaka genast då arbetet är utfört.

Instruktioner för invånare i området

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills vattnet klarnar.

Affärsverket Lovisa vattens dejour: tel 0440 555902