Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Det behövs bokföringsfiskare

Fiskar du med nät eller andra passiva redskap i områdena A och/eller B på kartan? Affärsverket Lovisa Vatten söker nya bokföringsfiskare för fiskeriövervakningen.

Varje år skickas en förfrågan till bokföringsfiskarna, där det bland annat frågas fångstarter  och mängder, både under sommar- och vintersäsongen.

Ytterligare information och anmälning: Maria Sippala, direktör för vattenaffärsverket, maria.sippala@loviisa.fi eller 040 555 04 06