Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Släng inte det heta skinkfettet i avloppet!

Affärsverket Lovisa Vatten påminner inför jul om att skinkfettet inte ska hällas i avloppet. Låt den feta vätskan som kommer från skinkan svalna och fyll den i till exempel gamla mjölkburkar och släng dem med blandavfallet.

Om den heta fettblandningen hälls direkt i avloppet, svalnar den efter en tid och stelnar, vilket leder till att avloppet kan förstoppas.