Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Spolning av vattendistributionsnätet i Isnäsområdet

Vi utför spolningsarbete i vattendistributionsnätet i Isnäsområdet, arbetet påbörjas måndag 3.6.2024 klockan 9.00. Arbetet beräknas vara slutfört fredag 7.6. Spolningsarbetet utförs dagtid.

Det lönar sig att lagra bruksvatten i förväg på reserv, vattenkvaliteten kan tillfälligt vara försämrad. Affärsverket Lovisa Vatten beklagar eventuella olägenheter för invånarna och ber om förståelse.

Vid behov av mera information kontakta vattenserviceplaneraren Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844, och vid akuta fall vattenaffärsverkets dejour, tfn 0440 555 902.