Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Spolningsarbetet av vattendistributionsnätet i Isnäsområdet har slutförts

Spolningsarbetet av vattendistributionsnätet i Isnäsområdet har slutförts fredag 7.6.2024. Vattnet kan användas normalt.

Innan spolningsarbetet påbörjades, togs det vattenprover från flera fastigheter, men resultaten har inte ännu kommit. Vattenverket kommer att informera om resultaten efter att de är klara.

Kvaliteten för vattnet i vattenledningsnätet övervakas regelbundet och de senaste resultaten uppdateras på vesi.fi-tjänsten.