Affärsverket Lovisa Vattens informations- och diskussionsmöte på Solbacka i Isnäs 13.5.2024

Solbacka

Ett informations- och diskussionsmöte öppet för allmänheten gällande vattenkvaliteten i Isnäs området ordnas på Solbacka, Edövägen 38, måndag 13.5.2024 klockan 17. Då berättas om de åtgärder som har gjorts, om nuläget och kommande åtgärder. Välkommen!

Affärsverket Lovisa Vatten